Hà Nội yêu cầu lên phương án dự phòng nếu phải kéo dài thời gian giãn cách

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Lên top