Hà Nội yêu cầu kiểm tra vụ “Á hậu doanh nhân khoe ưu tiên tiêm vaccine”

Á hậu doanh nhân khoe được người anh là lãnh đạo bệnh viện cho tiêm vaccine COVID-19 lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt màn hình
Á hậu doanh nhân khoe được người anh là lãnh đạo bệnh viện cho tiêm vaccine COVID-19 lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt màn hình
Á hậu doanh nhân khoe được người anh là lãnh đạo bệnh viện cho tiêm vaccine COVID-19 lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt màn hình
Lên top