Hà Nội yêu cầu giảm thời gian cấp “sổ đỏ” xuống còn 20 ngày

Hà Nội yêu cầu giảm gần 1 nửa thời gian cấp sổ đỏ.
Hà Nội yêu cầu giảm gần 1 nửa thời gian cấp sổ đỏ.
Hà Nội yêu cầu giảm gần 1 nửa thời gian cấp sổ đỏ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top