Hà Nội yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho 200 công nhân môi trường bị nợ lương

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường phản ánh bị nợ lương suốt nhiều tháng nay. Ảnh TG
Nhiều công nhân vệ sinh môi trường phản ánh bị nợ lương suốt nhiều tháng nay. Ảnh TG
Nhiều công nhân vệ sinh môi trường phản ánh bị nợ lương suốt nhiều tháng nay. Ảnh TG
Lên top