Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm dịp 2.9

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp nghỉ lễ 2.9. Ảnh: TG
Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp nghỉ lễ 2.9. Ảnh: TG
Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp nghỉ lễ 2.9. Ảnh: TG
Lên top