Hà Nội yêu cầu cán bộ, nhân viên chỉ đi làm khi thực sự cần thiết

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hà Nội đến làm việc trực tiếp tại công sở trong trường hợp thực sự cần thiết. Ảnh: Hải Nguyễn
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hà Nội đến làm việc trực tiếp tại công sở trong trường hợp thực sự cần thiết. Ảnh: Hải Nguyễn
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hà Nội đến làm việc trực tiếp tại công sở trong trường hợp thực sự cần thiết. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top