Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với cơn bão số 7

Hà Nội chủ động ứng phó với cơn bão số 7. Ảnh: Minh Thành
Hà Nội chủ động ứng phó với cơn bão số 7. Ảnh: Minh Thành
Hà Nội chủ động ứng phó với cơn bão số 7. Ảnh: Minh Thành
Lên top