Hà Nội xử phạt 35 triệu đồng 3 trường hợp đăng thông tin sai sự thật

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp PA05 xử lý trường hợp vi phạm. Ảnh: PV
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp PA05 xử lý trường hợp vi phạm. Ảnh: PV
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp PA05 xử lý trường hợp vi phạm. Ảnh: PV
Lên top