Hà Nội: Xử lý các điểm úng ngập và cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Hà Nội còn 13 trọng điểm úng ngập mùa mưa cần được giải quyết. Ảnh: Thế Anh.
Hà Nội còn 13 trọng điểm úng ngập mùa mưa cần được giải quyết. Ảnh: Thế Anh.
Hà Nội còn 13 trọng điểm úng ngập mùa mưa cần được giải quyết. Ảnh: Thế Anh.
Lên top