Hà Nội: Xử lý 45 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Giám đốc Sở VHTT Tô Văn Động tại phiên giải trình của HĐND thành phố Hà Nội.
Giám đốc Sở VHTT Tô Văn Động tại phiên giải trình của HĐND thành phố Hà Nội.
Giám đốc Sở VHTT Tô Văn Động tại phiên giải trình của HĐND thành phố Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top