Hà Nội “xoá sổ” 41 ban chỉ đạo

Cuộc họp liên quan đến công tác tinh giản bộ máy. Ảnh: Tienphong
Cuộc họp liên quan đến công tác tinh giản bộ máy. Ảnh: Tienphong