Hà Nội xin tăng các loại phí lên 1,5 lần: Gồm những loại phí nào?

Mức phí trông giữ ô tô, xe máy của Hà Nội có thể sẽ tăng lên. Ảnh Hoa Lê
Mức phí trông giữ ô tô, xe máy của Hà Nội có thể sẽ tăng lên. Ảnh Hoa Lê
Mức phí trông giữ ô tô, xe máy của Hà Nội có thể sẽ tăng lên. Ảnh Hoa Lê
Lên top