Hà Nội xét nghiệm người từ Quảng Ninh và Hải Dương về xong trước ngày 1.2

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện ngay trong đêm về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T. Phong
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện ngay trong đêm về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T. Phong
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện ngay trong đêm về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T. Phong
Lên top