Hà Nội: Xe chết máy khi băng qua đường sắt, người phụ nữ bị tàu hỏa cán chết