Hà Nội: Xây dựng khu cách ly tập trung tại ký túc xá Học viện Nông nghiệp

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: HNP
Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: HNP
Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: HNP
Lên top