Hà Nội: Vi phạm trật tự xây dựng kéo dài, hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật

Một công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Hoàng Mai, Hà Nội.
Một công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Hoàng Mai, Hà Nội.
Một công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Hoàng Mai, Hà Nội.
Lên top