Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng

Ông Chử Xuân Dũng kết luận tại phiên họp của BCĐ ngày 29.3. Ảnh: PV
Ông Chử Xuân Dũng kết luận tại phiên họp của BCĐ ngày 29.3. Ảnh: PV
Ông Chử Xuân Dũng kết luận tại phiên họp của BCĐ ngày 29.3. Ảnh: PV
Lên top