Hà Nội: Vận hành trạm bơm hết công suất để tiêu thoát nước khu vực úng ngập

Đường Lương Ngọc Quyến (Văn Quán, Hà Đông) bị ngập nặng, phương tiện giao thông đi lại khó khăn.
Đường Lương Ngọc Quyến (Văn Quán, Hà Đông) bị ngập nặng, phương tiện giao thông đi lại khó khăn.