Hà Nội: Vẫn còn tình trạng "lợn hai chuồng, rau hai luống"

Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng trả lời tại phiên họp giải trình. Ảnh: Phạm Hùng
Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng trả lời tại phiên họp giải trình. Ảnh: Phạm Hùng
Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng trả lời tại phiên họp giải trình. Ảnh: Phạm Hùng
Lên top