Hà Nội và Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét mới

Hà Nội và Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét mới. Ảnh minh họa.
Hà Nội và Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét mới. Ảnh minh họa.