Hà Nội: Ứng xử thiếu văn minh, mê tín dị đoan vẫn còn diễn ra

Phiên giải trình của HĐND thành phố Hà Nội vào sáng 15.3. Ảnh Trần Vương
Phiên giải trình của HĐND thành phố Hà Nội vào sáng 15.3. Ảnh Trần Vương
Phiên giải trình của HĐND thành phố Hà Nội vào sáng 15.3. Ảnh Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top