Hà Nội ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phòng dịch COVID-19

Lấy dấu vân tay làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: LĐO
Lấy dấu vân tay làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: LĐO
Lấy dấu vân tay làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: LĐO
Lên top