Hà Nội: Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 có xu hướng gia tăng nhanh

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch La Thành (Đống Đa, Hà Nội) chiều 29.11. Ảnh: PV
Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch La Thành (Đống Đa, Hà Nội) chiều 29.11. Ảnh: PV
Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch La Thành (Đống Đa, Hà Nội) chiều 29.11. Ảnh: PV
Lên top