Hà Nội: Tuyến đường nào bị cấm để phục vụ Giải đua F1

Đường đua xe công thức 1 (Fl) Hà Nội - Việt Nam 2020. Ảnh Hải Nguyễn
Đường đua xe công thức 1 (Fl) Hà Nội - Việt Nam 2020. Ảnh Hải Nguyễn
Đường đua xe công thức 1 (Fl) Hà Nội - Việt Nam 2020. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top