Hà Nội: Tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn phòng khám nạo phá thai chui

Phòng khám Phương Thanh bị đình chỉ sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động. Ảnh: LĐO
Phòng khám Phương Thanh bị đình chỉ sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động. Ảnh: LĐO
Phòng khám Phương Thanh bị đình chỉ sau loạt bài điều tra của Báo Lao Động. Ảnh: LĐO
Lên top