Hà Nội: Từ 20.6, lưu thông một chiều một phần đường Trần Hưng Đạo

Từ ngày 20.6 sẽ tổ chức giao thông một chiều đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: PV
Từ ngày 20.6 sẽ tổ chức giao thông một chiều đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: PV
Từ ngày 20.6 sẽ tổ chức giao thông một chiều đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: PV
Lên top