KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ:

Hà Nội trước thách thức bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: PHẠM HÙNG
Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: PHẠM HÙNG
Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: PHẠM HÙNG
Lên top