Hà Nội: Trong 10 giờ phải lấy xong mẫu và trả kết quả xét nghiệm F1

Hà Nội quy định thời gian lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm các trường hợp F1. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội quy định thời gian lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm các trường hợp F1. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội quy định thời gian lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm các trường hợp F1. Ảnh: Tô Thế
Lên top