Hà Nội triển khai phần mềm khai báo COVID-19 ở 67 chốt kiểm dịch

Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều chốt kiểm soát ùn ứ. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều chốt kiểm soát ùn ứ. Ảnh: Hà Phương
Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều chốt kiểm soát ùn ứ. Ảnh: Hà Phương
Lên top