Hà Nội triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thời gian úng ngập

Công nhân Cty Thoát nước Hà Nội ứng trực, khơi thông dòng chảy tại một điểm úng ngập. Ảnh: Sơn Tùng
Công nhân Cty Thoát nước Hà Nội ứng trực, khơi thông dòng chảy tại một điểm úng ngập. Ảnh: Sơn Tùng
Công nhân Cty Thoát nước Hà Nội ứng trực, khơi thông dòng chảy tại một điểm úng ngập. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top