Hà Nội triển khai Chính quyền đô thị: 21 lãnh đạo phường phải nghỉ việc

Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1.7
Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1.7
Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1.7
Lên top