Hà Nội triển khai 6 nút giao thông quan trọng

Giai đoạn 2021 – 2025, Hà Nội sẽ triển khai xây dựng 6 nút giao thông quan trọng. Ảnh minh hoạ Tùng Giang
Giai đoạn 2021 – 2025, Hà Nội sẽ triển khai xây dựng 6 nút giao thông quan trọng. Ảnh minh hoạ Tùng Giang
Giai đoạn 2021 – 2025, Hà Nội sẽ triển khai xây dựng 6 nút giao thông quan trọng. Ảnh minh hoạ Tùng Giang
Lên top