Hà Nội: Trên 6.000 lượt xe khách vi phạm bị xử lý

Thanh tra Giao thông Hà Nội xử lý xe khách vi phạm dừng đón trả khách dọc đường. Ảnh ĐT
Thanh tra Giao thông Hà Nội xử lý xe khách vi phạm dừng đón trả khách dọc đường. Ảnh ĐT
Thanh tra Giao thông Hà Nội xử lý xe khách vi phạm dừng đón trả khách dọc đường. Ảnh ĐT
Lên top