Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri về phá dỡ công trình sai phạm 8B Lê Trực

Tòa nhà 8B Lê Trực
Tòa nhà 8B Lê Trực
Tòa nhà 8B Lê Trực