Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri về phá dỡ công trình sai phạm 8B Lê Trực

Tòa nhà 8B Lê Trực
Tòa nhà 8B Lê Trực