Hà Nội, TPHCM siết chặt công tác phòng, chống dịch

Nhân viên bến xe đo thân nhiệt, nhắc nhở khách đi xe dùng nước sát khuẩn rửa tay. Ảnh: V.Dũng
Nhân viên bến xe đo thân nhiệt, nhắc nhở khách đi xe dùng nước sát khuẩn rửa tay. Ảnh: V.Dũng
Nhân viên bến xe đo thân nhiệt, nhắc nhở khách đi xe dùng nước sát khuẩn rửa tay. Ảnh: V.Dũng
Lên top