Hà Nội, TPHCM bàn cách hợp tác du lịch với 5 tỉnh vùng trọng điểm miền

Hà Nội, TPHCM bàn cách hợp tác du lịch với 5 tỉnh vùng trọng điểm miền Trung.
Hà Nội, TPHCM bàn cách hợp tác du lịch với 5 tỉnh vùng trọng điểm miền Trung.
Hà Nội, TPHCM bàn cách hợp tác du lịch với 5 tỉnh vùng trọng điểm miền Trung.
Lên top