Hà Nội tổng rà soát hoạt động vận tải

Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra xe hợp đồng. Ảnh ĐT
Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra xe hợp đồng. Ảnh ĐT
Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra xe hợp đồng. Ảnh ĐT
Lên top