Hà Nội tổng kiểm tra các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe

Sở GTVT Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới. Ảnh minh hoạ GT
Sở GTVT Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới. Ảnh minh hoạ GT
Sở GTVT Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới. Ảnh minh hoạ GT
Lên top