Hà Nội tồn tại hàng trăm trụ nước cứu hỏa vô tác dụng

Trụ nước cứu hỏa tại đường Hồ Tùng Mậu (đoạn sát ngõ 59) gãy đổ, khô cong khi lực lượng cứu hỏa đến lấy nước. Ảnh: Long Vân
Trụ nước cứu hỏa tại đường Hồ Tùng Mậu (đoạn sát ngõ 59) gãy đổ, khô cong khi lực lượng cứu hỏa đến lấy nước. Ảnh: Long Vân
Trụ nước cứu hỏa tại đường Hồ Tùng Mậu (đoạn sát ngõ 59) gãy đổ, khô cong khi lực lượng cứu hỏa đến lấy nước. Ảnh: Long Vân
Lên top