Hà Nội: Toàn bộ học sinh THPT thuộc 30 quận, huyện đi học từ ngày 6.12

Toàn bộ học sinh THPT Hà Nội trở lại trường từ ngày 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn bộ học sinh THPT Hà Nội trở lại trường từ ngày 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn bộ học sinh THPT Hà Nội trở lại trường từ ngày 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top