Hà Nội tính làm đường riêng cho xe buýt

Cần có đường dành riêng cho xe buýt để giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: GT
Cần có đường dành riêng cho xe buýt để giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: GT
Cần có đường dành riêng cho xe buýt để giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: GT
Lên top