Hà Nội tính giải pháp đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: HNP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: HNP
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: HNP
Lên top