Hà Nội: Tiếp tục kiến nghị lắp đặt 430 camera để quan sát, xử lý vi phạm

Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông của Hà Nội. Ảnh: GT
Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông của Hà Nội. Ảnh: GT
Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông của Hà Nội. Ảnh: GT
Lên top