Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 22.8

Hà Nội tiếp tục áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Đại Nguyễn
Hà Nội tiếp tục áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Đại Nguyễn
Hà Nội tiếp tục áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Đại Nguyễn
Lên top