Hà Nội tiếp nhận hơn 26,7 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các đơn vị trên địa bàn. Ảnh Linh Phạm
Hà Nội tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các đơn vị trên địa bàn. Ảnh Linh Phạm
Hà Nội tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các đơn vị trên địa bàn. Ảnh Linh Phạm
Lên top