Hà Nội tiêm vaccine cho trên 200 lái xe tham gia phòng, chống dịch

Trên 200 lái xe tham gia phòng, chống dịch của Hà Nội được tiêm vaccine. Ảnh minh họa GT
Trên 200 lái xe tham gia phòng, chống dịch của Hà Nội được tiêm vaccine. Ảnh minh họa GT
Trên 200 lái xe tham gia phòng, chống dịch của Hà Nội được tiêm vaccine. Ảnh minh họa GT
Lên top