Hà Nội thu hồi trên 200 phù hiệu kinh doanh vận tải

Thanh tra Giao thông Hà Nội kiểm tra phương tiện vi phạm trên đường Phạm Hùng. Ảnh ĐT
Thanh tra Giao thông Hà Nội kiểm tra phương tiện vi phạm trên đường Phạm Hùng. Ảnh ĐT
Thanh tra Giao thông Hà Nội kiểm tra phương tiện vi phạm trên đường Phạm Hùng. Ảnh ĐT
Lên top