Hà Nội thông tin về chủng virus SARS-CoV-2 của ca bệnh người Nhật tử vong

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh. Ảnh: Công Thọ
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh. Ảnh: Công Thọ
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh. Ảnh: Công Thọ
Lên top