Hà Nội thống nhất mẫu "Giấy đi đường" cho người đủ điều kiện lưu thông

Hà Nội quy định việc cấp, sử dụng "Giấy đi đường" trong các trường hợp cụ thể. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội quy định việc cấp, sử dụng "Giấy đi đường" trong các trường hợp cụ thể. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội quy định việc cấp, sử dụng "Giấy đi đường" trong các trường hợp cụ thể. Ảnh: Tùng Giang
Lên top