Hà Nội thiếu gần 10.000 giáo viên vẫn không tuyển thêm: Giáo viên lo lắng, chất lượng giáo dục đi về đâu?

Có nhiều cơ sở để lo lắng việc tạm dừng tuyển viên chức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Có nhiều cơ sở để lo lắng việc tạm dừng tuyển viên chức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Có nhiều cơ sở để lo lắng việc tạm dừng tuyển viên chức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Lên top